دو برابر شدن ابعاد حریق در استان آلبرتا کانادا

دو برابر شدن ابعاد حریق در استان آلبرتا کانادا
نگارش از Euronews

آتش سوزی گسترده در استان آلبرتا در کانادا روز یکشنبه و برای هفتمین روز متوالی ادامه یافت. ابعاد این حریق نسبت به روز گذشته دو برابر گزارش شده و

مطالب مرتبط