انتقال ال چاپو به زندانی در نزدیکی مرز مکزیک با آمریکا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
انتقال ال چاپو به زندانی در نزدیکی مرز مکزیک با آمریکا

خبر کوتاه

سلطان مواد مخدر مکزیک ملقب به ال چاپو که از او به عنوان بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر جهان نام برده می شود به زندانی در سویداد خوارز شهری درنزدیکی مرز این کشور با آمریکا منتقل شد. این زندان یکی از امنیتی ترین زندان های مکزیک محسوب می شود.

ال چاپو ژوئیه سال گذشته موفق شده بود با حفر کانالی زیر دوش سلولش، از یکی از زندان های مکزیک بگریزد.