از سرگیری مذاکرات صلح بین دولت کلمبیا و شورشیان فارک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
از سرگیری مذاکرات صلح بین دولت کلمبیا و شورشیان فارک

خبر کوتاه

دولت کلمبیا روز جمعه مذاکرات خود را با گروه شورشی فارک از سر گرفت. از خلع سلاح و توقف فعالیتهای اعضای این گروه شورشی و همچنین برگزاری همه پرسی در مورد توافق بین دو طرف به عنوان موضوعاتی یاد می شود که تاکنون باعث به تاخیر افتادن مذاکرات صلح شده است.

ایوان مارکز، رئیس هیات مذاکره کننده گروه فارک روز جمعه ضمن تاکید بر تعهد این گروه به فرایند صلح، از دولت کلمبیا خواست از تعیین شرط هایی خارج از چارچوب قانونی توافقات انجام شده بپرهیزد.

دولت کلمبیا و گروه فارک مذاکرات خود را در ماه نوامبر سال ۲۰۱۲ آغاز کردند. در جریان بیش از ۵۰ سال مناقشه بین شورشیان فارک و دولت کلمبیا، بیش از ۲۲۰ هزار نفر کشته شدند.