پرتاب موفقیت آمیز ماهواره ژاپنی توسط شرکت فضایی آمریکایی

پرتاب موفقیت آمیز ماهواره ژاپنی توسط شرکت فضایی آمریکایی
نگارش از Euronews

خبر کوتاه شرکت هوا و فضای آمریکایی اسپیس ایکس موفق شد دومین پرتابگر فضایی خود را بدون هیچ آسیبی در اقیانوس اطلس بنشاند. این پرتابگر برای دومین بار

خبر کوتاه
شرکت هوا و فضای آمریکایی اسپیس ایکس موفق شد دومین پرتابگر فضایی خود را بدون هیچ آسیبی در اقیانوس اطلس بنشاند.

این پرتابگر برای دومین بار ماهواره ای مخابراتی ژاپنی را در مدار زمین قرار دارد.

مطالب مرتبط