ناکامی حزب کارگر در انتخابات منطقه ای بریتانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ناکامی حزب کارگر در انتخابات منطقه ای بریتانیا

نتایج اولیه انتخابات پارلمانی در ولز و اسکاتلند حکایت از ناکامی حزب کارگر بریتانیا دارد. این انتخابات منطقه ای برای جرمی کوربین، رهبر این حزب که غالبا به دلایل مواضع چپگرایانه مورد انتقاد قرار می گیرد، حکم یک آزمون بزرگ دارد.

در ادینبرو، حزب ملی اسکاتلند که از سال ۲۰۱۱ تاکنون قدرت را در دست دارد، امیدوار است همچنان به عنوان نیروی سیاسی اول، برتری خود را حفظ کند تا بتواند برای برگزاری همه پرسیِ جدید با موضوع استقلال دست بالا را داشته باشد. حزب کارگر این بیم را دارد که پس از محافظه کاران به سومین نیروی سیاسی این منطقه تبدیل شود.

اما در انتخابات شهرداری ها که مهمترین آن در لندن برگزار شد نتایج نهایی قرار است جمعه عصر مشخص شود.

آخرین نظرسنجی ها حکایت از برتری محسوس صادق خان، نامزد حزب کارگر دارد. او که ۴۵ سال دارد و فرزند یک راننده تاکسی پاکستانی تبار است در صورت پیروزی نخستین شهردار مسلمان یک پایتخت اروپایی خواهد بود.

صادق خان که فعالیت حرفه ای خود را با شغل وکالت آغاز کرد در طول مبارزات انتخاباتی از سوی برخی محافظه کاران به نزدیکی با جریان های افراطی اسلامگرا متهم شد. اتهامی ظاهرا نتوانست سنگینی کفه ترازو را به نفع رقیبش زاک گلداسمیت برگرداند.