کانادا؛ اعلام وضعیت فوق العاده در ایالت آلبرتا در پی گسترش آتش

Access to the comments نظرها
نگارش از نیما قدکپور
کانادا؛ اعلام وضعیت فوق العاده در ایالت آلبرتا در پی گسترش آتش

ایالت آلبرتای کانادا همچنان در آتش می سوزد. مقامات ایالت آلبرتا، اعلام وضعیت فوق العاده کرده اند. جنگلهای این ایالت نفتی در نزدیکی شهر فورت مک موری تلی از خاکستر شده اما تاکنون این آتش تلفات جانی نداشته است.

گستره آتش در حدی است که بسیاری از شهروندانی که به مکانهای امن منتقل شده بودند ناگزیر باید به شهرهای دورتر منتقل شوند. بسیاری از شهروندان برای نجات جان خود اسباب و وسایلشان را رها کرده اند تا از کانون آتش فاصله بگیرند.

یکی از شهروندان می گوید: «اضطراب آور است نمی دانیم چه چیزی در حال سوختن است و چه چیزی نیست. وقتی از دور نگاه می کنید و شعله های آتش را از دور می بینید ترسناک است. تنها در زمان برگشت متوجه واقعیت خواهیم شد.»

آتش یکشنبه در جنگلهای اطراف فورت مک موری آغاز و به سرعت شدت گرفت. آتش بیش از ۱۶۰۰ خانه و سازه را در این شهر از بین برده است. ۸۹ هزار نفر هم مجبور به ترک خانه هایشان شده اند.