دادگاه عالی اروپا رای به سخت گیری در استانداردهای تولید و فروش سیگار داد

دادگاه عالی اروپا رای به سخت گیری در استانداردهای تولید و فروش سیگار داد
نگارش از Euronews

دادگاه عالی اروپا روز چهارشنبه با صدور حکمی قوانین اتحادیه اروپا در زمینه سخت گیری بیشتر در استانداردهای مربوط به بسته بندی سیگار و ممنوعیت تبلیغ

دادگاه عالی اروپا روز چهارشنبه با صدور حکمی قوانین اتحادیه اروپا در زمینه سخت گیری بیشتر در استانداردهای مربوط به بسته بندی سیگار و ممنوعیت تبلیغ سیگارهای الکترونیکی را تایید کرد.

این حکم دادگاه در پی درخواست تجدیدنظر شرکت هایی همچون شرکت بین المللی سیگار و تنباکوی آمریکایی «فیلیپ موریس» و شرکت بریتیش امریکن توباکو صادر شد که خواهان آسان سازی قوانین اروپایی بودند.

انتظار می رود این اقدام منجر به محدود شدن بیش از گذشتۀ خرید و فروش توتون و تنباکو شود.

مصرف سیگار، منجر به مرگ نزدیک به شش میلیون نفر در سال در سراسر جهان می شود.

مطالب مرتبط