نزدیک به دو میلیون امضا برای کنار گذاشتن نیکلاس مادورو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نزدیک به دو میلیون امضا برای کنار گذاشتن نیکلاس مادورو

خبر کوتاه

اعضای اتحاد میز دموکراتیک در ونزوئلا که تجمیع مخالفان نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری این کشور است، طوماری را با بیش از دو میلیون امضا به مسئولان انتخاباتی این کشور ارائه داده اند. در این طومار، مخالفان خواهان برگزاری یک همه پرسی برای باطل کردن ریاست جمهوری نیکلاس مادورو شده اند.

بحران اقتصادی طی سالهای اخیر نارضایتی مردم را در ونزوئلا افزایش داده است. عدم توانایی دولت در پرداخت دستمزدها باعث شده که به دستور رئیس جمهوری، کارکنان دولتی تنها دو روز در هفته یعنی روزهای دوشنبه و سه شنبه کار کنند. قطع برق و کمبود مواد غذایی و همچنین گرانی روزافزون از دیگر معضلاتی است که دولت و کشور ونزوئلا با آن روبروست.

این طومار دقیقا توسط ۱.۸۵۰ هزار نفر و تنها در فاصلۀ دو روز امضا شده است. بررسی صحت این امضاها یکماه به طول خواهد انجامید و پس از تصویب مرحلۀ نخست آن، مخالفان باید برای اینکه همه پرسی توسط مرجع کمیسیون ملی انتخابات تصویب شود، در مرحلۀ دوم و طی سه روز، چهار میلیون امضا جمع کنند.