توافق احزاب اصلی ایرلند برای تشکیل دولت اقلیت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
توافق احزاب اصلی ایرلند برای تشکیل دولت اقلیت

به دنبال برگزاری انتخابات پارلمانی ایرلند در فوریه، و عدم موفقیت احزاب در به دست آوردن اکثریت پارلمانی، دو حزب اصلی این کشور به توافق مهمی برای تشکیل دولت دست یافتند.

بر اساس این توافق، حزب «فیانا فویل» با پشتیبانی از حزب «فینه گیل» اجازه می دهد که این حزب دولت اقلیت را تشکیل دهد. این توافق به معنی تشکیل دولت ائتلافی نبوده، و فیانا فویل همچنان به عنوان حزب مخالف دولت در پارلمان ایرلند حضور خواهد داشت.

در انتخابات پارلمانی اخیر، حزب حاکم فینه گیل ۲۶ کرسی از دست داد اما با حفظ ۵۰ کرسی، قویترین حزب حاضر در پارلمان باقی ماند. این در حالی است که، فیانا فویل با موفقیتی چشمگیر، سهم خود در پارلمان را از ۲۱ نماینده به ۴۴ نماینده رساند.

توافق صورت گرفته بین دو حزب به اندا کنی، رئیس حزب فینه گیل، اجازه می دهد که تا سپتامبر ۲۰۱۸ همچنان به عنوان رئیس دولت ایرلند انجام وظیفه کند.