آتش زدن رودخانه توسط یک نماینده مجلس استرالیا

آتش زدن رودخانه توسط یک نماینده مجلس استرالیا

جرمی باکینگهام، نماینده مجلس استرالیا از حزب سبزها دست به آتش زدن گاز متان موجود در رودخانه کاندوماین در منطقه کوئینزلند استرالیا می زند. او با این کار خود قصد داشت دست به نمایش آنچه تاثیر صنعت استخراج گاز متان از زغال سنگ می نامید، بزند. استخراج گاز متان از زغال سنگ در اطراف این محل رایج است.

جرمی باکینگهام، نماینده مجلس استرالیا از حزب سبزها دست به آتش زدن گاز متان موجود در رودخانه کاندوماین در منطقه کوئینزلند استرالیا می زند. او با این کار خود قصد داشت دست به نمایش آنچه تاثیر صنعت استخراج گاز متان از زغال سنگ می نامید، بزند. استخراج گاز متان از زغال سنگ در اطراف این محل رایج است.

تازه‌ترین ویدیو