عفو بین الملل ارتش نیجریه را به کشتار غیرنظامیان متهم کرد

عفو بین الملل ارتش نیجریه را به کشتار غیرنظامیان متهم کرد
نگارش از Euronews

سازمان «عفو بین الملل» با انتشار گزارشی ارتش نیجریه را به کشتار جمعی غیرنظامیان متهم کرده است. به گزارش این سازمان، نیروهای نظامی نیجریه در عملیاتی

سازمان «عفو بین الملل» با انتشار گزارشی ارتش نیجریه را به کشتار جمعی غیرنظامیان متهم کرده است. به گزارش این سازمان، نیروهای نظامی نیجریه در عملیاتی علیه اعضای «نهضت اسلامی» در دسامبر سال گذشته، حدود ۳۵۰ غیرنظامی را در شهر زاریا کشته و در گورهای دسته جمعی دفن کرده اند.

درگیری های زاریا بعد از آن رخ داد که ارتش نیجریه برای سرکوب نهضت اسلامی وارد عمل شد. به گفته مقامات دولتی، عده ای از اعضای نهضت اسلامی در صدد ایجاد آشوب و ترور رئیس ستاد مشترک ارتش بر آمده بودند. در مقابل، نهضت اسلامی این ادعا را رد کرده و ارتش را به حمله از پیش برنامه ریزی شده متهم می کند.

ارتش در عملیات خود در زاریا شماری از اعضای ارشد نهضت اسلامی را کشته و رهبر آن را دستگیر کرد. دولت ایالتی کادونا، که زاریا در آن قرار دارد، کمیته تحقیقی در این باره تشکیل داده اما گزارش تحقیقات این کمیته هنوز منتشر نشده است.

مطالب مرتبط