تمرین نیروهای امنیتی در آستانه فستیوال فیلم کن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تمرین نیروهای امنیتی در آستانه فستیوال فیلم کن

خبر کوتاه

یک ماه مانده به آغاز فستیوال فیلم کن، نیروهای امنیتی با شبیه سازی یک حادثه تیراندازی برای برقراری امنیت تمرین کردند.

در پی حادثه تیراندازی پاییز سال گذشته در پاریس، تدابیر امنیتی در فرانسه به طور بی سابقه ای افزایش پیدا کرد.

فستیوال فیلم کن ۱۱ ماه مه برگزار می شود.