عذرخواهی جانی دپ و همسرش برای ورود غیر قانونی سگهایشان به استرالیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
عذرخواهی جانی دپ و همسرش برای ورود غیر قانونی سگهایشان به استرالیا

جانی دپ و همسرش امبر هرد با انتشار ویدئویی از مردم و مقامات استرالیا به دلیل نقض قوانین ایمنی زیستی استرالیا بدلیل ورود ثبت نشده سگ هایشان عذرخواهی کردند.

جانی دپ و همسرش در این ویدئو به ستایش قوانین امنیت زیستی استرالیا پرداختند با این حال منتقدان می گوید که این ویدئو شبیه اعتراف گروگانهاست و برخی نیز در شبکه های اجتماعی گفته اند که این ویدئو شبیه آنست که به زور اسلحه گرفته شده باشد.

ویدئوی عذرخواهی ابتدا برای دادگاه پخش شد و روز دوشنبه دادستان با شنیدن این عذرخواهی و با استناد به رفتار خوب متهم (همسر دپ)، با رفع اتهامات مربوط به وارد کردن حیوانات بطور غیرقانونی به استرالیا موافقت کرد.

امبر هرد همسر دپ، سال گذشته برای دیدار شوهرش بهمراه سگ هایشان به استرالیا سفر کرده بود که با عدم رعایت قوانین قرنطینه حیوانات در هنگام ورود به این کشور با اتهامات قانونی مواجه شد.