دیدار پاپ از اردوگاه پناهجویان سوریه ای در یونان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دیدار پاپ از اردوگاه پناهجویان سوریه ای در یونان

پاپ فرانچسکو، روزی را که از اردوگاه پناهجویان در جزیره لسبوس یونان بازدید کرد، روزی خواند که او را به گریه واداشت.

رهبر کاتولیکهای جهان روز شنبه را با پناهجویان ایزدی و سوریه ای که در مرکز موریا بودند گذراند.

او بحران سوریه را بزرگترین فاجعه انسانی بعد از جنگ جهانی دوم خواند.

پاپ فرانچسکو در مسیر برگشت به واتیکان با خبرنگاران درباره این روز پر احساس صحبت کرد و گفت: «اردوگاه پناهجویان مرا به گریه واداشت» او با اشاره به برگه های کاغذی که در دست داشت گفت: «من اینها را از آنجا با خودم آورده ام. کودکان نقاشیهایشان را به من دادند. به این نگاه کنید. کودکان چه می خواهند؟ صلح.»

دوازده پناهجوی مسلمان سوریه ای که شش نفر از آنها کودک هستند به همراه پاپ به واتیکان رفتند.

بیش از نیمی از مهاجرانی که در پی ناآرام شدن اوضاع در عراق و سوریه به یونان رفته اند در جزیره لسبوس ساکن شده اند.