اعزام نیروی امنیتی از پاریس به مایوت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعزام نیروی امنیتی از پاریس به مایوت

خبر کوتاه

دولت فرانسه برای برقراری امنیت در مایوت، به شمار نیروهای امنیتی خود در این جزیره می افزاید. از روز ۳۰ مارس با برپایی اعتصاب سراسری، مایوت شاهد درگیری های خیابانی بوده است. معترضان خواستار بهبود شرایط کار و مزایای اجتماعی هستند.