بازیکن تیم ملی کریکت انگلستان به علت نارسایی قلبی ورزش حرفه ای را کنار گذاشت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازیکن تیم ملی کریکت انگلستان به علت نارسایی قلبی ورزش حرفه ای را کنار گذاشت

جیمز تیلور، بازیکن تیم ملی کریکت انگلستان و باشگاه ناتینگهام شر، خیلی زود مجبور شد با دنیای ورزش وداع کند. جیمز ۲۶ ساله نارسایی قلبی دارد و پزشکان به او توصیه کردند که ورزش حرفه ای را کنار بگذارد.

جیمز از سال ۲۰۱۱ تاکنون عضو تیم ملی کشورش است. او در توئیتی نوشت که سخت ترین هفته دوران زندگی اش را پشت سر گذشته است.