طرح وزیر دارایی آلمان برای مبارزه علیه فرار مالیاتی

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
طرح وزیر دارایی آلمان برای مبارزه علیه فرار مالیاتی

ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان برنامه جامعی برای مبارزه موثر علیه فرار مالیاتی و مقابله با کشورهای موسوم به «بهشتهای مالیاتی» ارائه داده است.

در این طرح پیشنهاد شده لیستی از کشورهایی که قوانین و مقررات مالیاتی را زیر پا می گذارند تهیه و در سطح بین المللی در دسترس قرار گیرد.

وزیر دارایی آلمان می گوید: «ما باید اطلاعات شرکتها و سوابق مربوط به آنها را در سطح بین المللی گسترش دهیم. با تبادل اطلاعات بصورت اتوماتیک می توانیم نقایصی که اجازه می دهد چنین مدلهایی برای سوء استفاده بوجود آیند را کاهش دهیم. کارهایی زیادی صورت گرفته اما باید اکنون مبارزه را تشدید کنیم.»

وزیر دارایی آلمان زمانی از تقویت ساز و کارهای اطلاعاتی و مبارزه علیه فرار مالیاتی سخن به میان می آورد که انتشار میلیونها صفحه اسناد مربوط به فعالیتهای موسسه حقوقی «موساک فونسکا» در پاناما و فرار مالیاتی شخصیتهای مشهور، نقش بهشتهای مالیاتی و تشکیل شرکتهای صوری برای فرار از مالیات را بخوبی نشان داده است.

نیوزیلند از جمله کشورهایی است که در نظر دارد تدابیر جدیدی را برای مبارزه علیه فرار مالیاتی به مرحله اجرا درآورد.

جان کی، نخست وزیر نیوزیلند می گوید: «ما در صورت لزوم آماده ایجاد تغییرات در قوانین مربوط به افشای اطلاعات مالی و بانکی هستیم. ما از آقای شیون خواسته ایم تا بصورت مستقل درباره رژیم مالی و مالیاتی حال حاضر تحقیق و گزارشی تهیه کند.»

جان شیون، مدیر یکی از بزرگترین شرکتهای حسابرسی دنیاست که باید تا ۳۰ ژوئن سال جاری گزارش خود را به مقامات نیوزیلند تسلیم کند.