اخراج پناهجویان از یونان به ترکیه ادامه دارد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اخراج پناهجویان از یونان به ترکیه ادامه دارد

در مرحله دوم اخراج پناهجویان از یونان، بیش از سیصد پناهجوی دیگر به ترکیه منتقل شدند. انتظار می رود که در روزهای پیش رو هزاران نفر از مهاجران به ترکیه منتقل شوند.

پناهجویانی که از مناطق آرامتری مثل ایران، پاکستان و مصر به یونان رفته اند بیشتر با خطر اخراج روبرو هستند.

این انتقال اجباری مهاجران بر اساس توافقنامه بین دولت ترکیه و اتحادیه اروپا صورت می گیرد. توافقنامه ای که با انتقاد نهادهای حقوق بشری، از جمله کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان روبرو شده بود. این سازمان گفته است که بر اساس وظیفه اش بر نحوه اجرای این توافقنامه نظارت خواهد کرد اما هنوز به اعضای آن دسترسی مورد نیاز به محل اقامت پناهجویان در ترکیه داده نشده است.

بر اساس توافقنامه بین ترکیه و اتحادیه اروپا همه مهاجرانی که از اول فروردین از ترکیه به جزایر یونان می روند باید با هزینه اتحادیه اروپا به ترکیه برگردانده شوند. از طرفی به ازای هر یک تبعه سوریه که از یونان به ترکیه بازگردانده می شود، یک سوریه ای ساکن ترکیه که تقاضای پناهندگیش پذیرفته شده، باید بتواند به طور قانونی در اروپا اقامت کند.

روز جمعه حدود پنجاه مهاجر که اغلب آنها پاکستانی بودند، با کشتی از جزیره لسبوس یونان به ترکیه منتقل شدند. بیش از نیمی از مهاجرانی که در پی ناآرام شدن اوضاع در عراق و سوریه به یونان رفته اند در این جزیره ساکن شده اند.