روزهای دشوار نخست وزیر بریتانیا پس از افشاگری اوراق پاناما

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
روزهای دشوار نخست وزیر بریتانیا پس از افشاگری اوراق پاناما

فشارها بر دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا او را واداشت تا جزئیات بیشتری از وضعیت مالی خود و اعضای خانواده اش آشکار کند.

پس از افشای اسناد مربوط به شرکت هلدینگ بلیرمور متعلق به پدر دیوید کامرون در پاناما، نخست وزیر بریتانیا روزهای دشواری را پشت سر می گذارد.

در پی افشای اوراق پاناما، نمایندگان حزب کارگر، حزب مخالف از جمله جان مان خواستار کناره گیری دیوید کامرون از قدرت شدند. فاینانشیال تایمز هم در حساب توییتر خود گفته:«کامرون هم از منافع شرکت پدرش سود برده است.» و دیلی تلگراف هم هفته اخیرا را «بدترین هفته» برای نخست وزیر خوانده است.

دیوید کامرون در واکنش به این فشارها گفت: «من و سامانتا یک حساب بانکی مشترک داریم. پنج هزار سهم از شرکت بلیرمور در اختیار داشتیم که در ژانویه سال ۲۰۱۰ به ارزش سی هزار پوند فروختیم و مالیاتش را هم پرداختیم. مالیات بر درآمد حاصل از سود سهام را پرداخته ام. اما مقدار مالیات بر سود سرمایه کمتر از سقف مشمول پرداخت مالیات بوده و از این جهت مالیات بر سود سرمایه اصلی را پرداخت نکرده ام. این امر در مورد تمام مالیات ها در بریتانیا صادق است.»

نخست وزیر بریتانیا تاکید کرد که «هیچ سهام، اندوخته و صندوق سرمایه گذاری نظیر این در خارج از کشور و فکر می کنم که توضیحاتم بسیار شفاف بوده است.»

به گفته منتقدان دولت بریتانیا، پدر نخست وزیر که در سال ۲۰۱۰ درگذشت برای فرار از مالیات اقدام به ایجاد این شرکت هولدینگ کرده بود. دیوید کامرون سهام شرکت پدرش را پیش از تصدی مقام نخست وزیری به فروش رسانده بود.