مخالفت پارلمان آفریقای جنوبی با استیضاح رئیس جمهوری

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مخالفت پارلمان آفریقای جنوبی با استیضاح رئیس جمهوری

خبر کوتاه

پارلمان آفریقای جنوبی با استیضاح رئیس جمهوری این کشور مخالفت کرد. مخالفان جاکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی او را با متهم کردن او به فساد، طرح استیضاح او را در پارلمان مطرح کرده بودند.

طرح استیضاح رئیس جمهوری، به ۲۶۷ رای مثبت از ۴۰۰ رای نمایندگان نیاز داشت اما رای مثبت فقط ۱۴۳ نماینده را دریافت کرد.

آقای زوما بتازگی به دلیل استفاده از منابع دولتی برای هزینه های شخصی خود از مردم عذرخواهی کرد.