آخرین بازمانده هلندی هولوکاست درگذشت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آخرین بازمانده هلندی هولوکاست درگذشت

خبر کوتاه

جولز خلویس، که از او به عنوان آخرین بازمانده هلندی اردوگاه های نازی موسوم به اردوگاه های مرگ نام می بردند در سن ۹۵ سالگی درگذشت.

آقای خلویس پس از پایان جنگ جهانی دوم بر روی پروژه مستندسازی اردوگاه سوبیبور در شرق لهستان کار می کرد.

حدود ۲۵۰ هزار نفر که اغلب آنها یهودی بودند در این اردوگاه که در آن زمان در اشغال آلمان نازی بود کشته شدند.