اعتراض مردم دیکیلی به انتخاب شهرشان به عنوان مقصد پناهجویان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض مردم دیکیلی به انتخاب شهرشان به عنوان مقصد پناهجویان

بلافاصله پس از این که شهر دیکیلی به عنوان یکی از مقصدهای احتمالی مهاجران بازگردانده شده به ترکیه انتخاب شد، مردم این شهر بندری در استان ازمیر ترکیه به نشانه اعتراض به این تصمیم به خیابانها آمدند.

دولت ترکیه بتازگی توافقنامه ای را با اتحادیه اروپا امضا کرده است که هدف آن جلوگیری از تجارت «قاچاق انسان» به اروپا اعلام شده است. بر اساس این توافقنامه همه مهاجران غیرقانونی که از ترکیه به جزایر یونان می روند باید به ترکیه برگردانده شوند. اتحادیه اروپا هزینه بازگرداندن این مهاجران را به عهده گرفته است.

نیروهای گارد ساحلی دیکیلی قایق ۶۳ مهاجر را در دریا توقیف کردند. این مهاجران که اغلب آنها سوریه ای هستند قصد داشتند خود را به جزیره لسبوس یونان برسانند.

کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان در کنار نهادهای حقوق بشری دیگر از منتقدان توافقنامه اخیر است. این سازمان گفته است که در پروژه بازگرداندن مهاجران به ترکیه مشارکت نمی کند اما بر اساس وظیفه اش بر نحوه اجرای آن نظارت خواهد کرد.

بر اساس توافقنامه امضاشده بین ترکیه و اتحادیه اروپا به ازای هر یک سوریه ای که از یونان به ترکیه بازگردانده می شود، یک سوریه ای ساکن ترکیه باید بتواند به طور قانونی در اروپا اقامت کند.