افسر سابق رومانیایی به ۲۰ سال زندان محکوم شد

افسر سابق رومانیایی به ۲۰ سال زندان محکوم شد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه یوان فیچور٬ افسر سابق رومانیایی به تحمل ۲۰ سال زندان محکوم شد. او که اکنون ۸۸ سال دارد به معاونت در قتل ۱۰۳ زندانی در یک اردوگاه کار اجباری

خبر کوتاه
یوان فیچور٬ افسر سابق رومانیایی به تحمل ۲۰ سال زندان محکوم شد. او که اکنون ۸۸ سال دارد به معاونت در قتل ۱۰۳ زندانی در یک اردوگاه کار اجباری بین سال های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۳ مجرم شناخته شد.

مطالب مرتبط