مرد درختی بازهم پلیس سیاتل را گرفتار خود کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مرد درختی بازهم پلیس سیاتل را گرفتار خود کرد

خبر کوتاه

کودی لی میلر که به او نام مرد درختی داده اند روز دوشنبه و پس از ۲۵ ساعت با تلاش پلیس از درخت بلندی در مرکز سیاتل پایین آمد. وی هفته گذشته نیز یک شبانه روز را بر بالای یک درخت ۲۵ متری گذرانده بود و پس از پایین آمدن توسط پلیس بازداشت شد. دادگاهی این مرد درختی را به ایجاد مزاحمت برای کار پلیس و مختل کردن فعالیت بخشی از شهر متهم کرده است.

روز سه شنبۀ گذشته پلیس محل اطراف درختی را که کودی لی میلر از آن بالا رفته بود، برای جلوگیری از آسیب به عابران مسدود کرده بود. او از بالای این درخت به روی عابران شاخه های درخت و پرتقال و سیب پرتاب می کرد.

این مرد درختی که مجهز به یک چاقو بود به پلیس گفته بود که می خواهد روی آن درخت یک کلبه چوبی درست کند و همانجا بماند.

به دلیل ارتفاع بلند درختانی که کودی لی میلر انتخاب می کند ماموران آتش نشانی ترجیح می دهند بدون استفاده از زور و بالا رفتن از این درخت او را تشویق به پایین آمدن کنند چرا که خطر سقوط برای کودی لی میلر در صورت تلاش برای پایین آوردن وی وجود دارد. این مرد درختی برای انجام آزمایشات به منظور اطمینان از سلامت روانی وی به بیمارستان منتقل شده است.