تخلیۀ ضایعات ذغال سنگ حیات دیوارۀ بزرگ مرجانی را تهدید می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تخلیۀ ضایعات ذغال سنگ حیات دیوارۀ بزرگ مرجانی را تهدید می کند

خبر کوتاه

تخلیۀ ضایعات یک معدن ذغال سنگ در منطقۀ دیوارۀ بزرگ مرجانی حیات آبزیان و صخره های مرجانی واقع در استرالیا این منطقه را که یکی از بزرگترین گنجینه های زیست محیطی دریایی است، در معرض خطر قرار داده است.

مجوز تخلیۀ سه میلیون متر مربع ضایعات و قلوه سنگ به این معدن ذغال سنگ توسط مسئولان سازمان نظارت بر این دیوارۀ بزرگ مرجانی صادر شده که همین امر نگرانی فعالان محیط زیست و صندوق جهانی طبیعت را در برانگیخته است. به تازگی تحقیقاتی در زمینۀ ارتباط دو تن از مسئولان سازمان رسیدگی و نظارت بر این دیوارۀ بزرگ مرجانی با این معدن ذغال سنگ آغاز شده است.

دیوارۀ بزرگ مرجانی از جاذبه های گردشگری استرالیاست و مسافتی بیش از ۳۰۰ هزار کیلومتر گستردگی دارد. افزایش جمعیت ستاره دریایی در این منطقه یکی دیگر از خطراتی است که حیات این مرجان های طبیعی را تهدید می کند.