شهردار بروکسل: شهر دوباره به حالت عادی باز نمی گردد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شهردار بروکسل: شهر دوباره به حالت عادی باز نمی گردد

ایوان مایور، شهردار بروکسل که به پایتخت فرانسه سفر کرده است، در دیداری با آن هیدالگو، شهردار پاریس گفت: «پایتخت اتحادیه اروپا پس از حملات تروریستی هفته گذشته به حالت عادی بازنمی گردد.»

همزمان با حضور آقای مایور در ساختمان شهرداری پاریس، به احترام قربانیان حملات تروریستی بروکسل یک دقیقه سکوت برگزار شد.

شهردار بروکسل گفت: «هیچ چیزی عادی نیست. این مفهومی است که باید بازتعریف شود. ما در شرایطی متفاوت هستیم و باید در این ابعاد زندگی کنیم. همچنین باید بر باور چند ملیتی بودن، باز بودن و پذیرا بودن شهرهایی همچون پاریس، بروکسل، لندن و نیویورک روی همه دنیا تاکید کنیم. این همان چیزی است که ما می خواهیم. این آینده ما و پیامی است که من برای همه دارم.»

آقای مایر که پس از حملات هفته گذشته بروکسل با انتقادهای فراوانی مواجه بود همچنین تاکید کرد: «قطعا تحقیقاتی درباره انتقادهای مطرح شده صورت خواهد گرفت.» وی با اشاره به برخی اشتباهاتی صورت گرفته تصریح کرد که در غیر آنصورت این حملات رخ نمی داد.