مکزیک؛ یک فرد مظنون به پولشویی برای ال چاپو دستگیر شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مکزیک؛ یک فرد مظنون به پولشویی برای ال چاپو دستگیر شد

خبر کوتاه

به گفته مقامات مکزیک خوان مانوئل آلوارز مظنون به پولشویی برای ال چاپو٬ از قدرتمندترین روسای باندهای قاچاق مواد مخدر دنیا در جنوب غربی این کشور بازداشت شد. او احتمالا به ایالات متحده آمریکا مسترد خواهد شد. دولت مکزیک این فرد را بعنوان «اپراتور اصلی مالی» یک گروه قاچاق مواد مخدر توصیف کرده است.