انتخابات مقدماتی در آمریکا؛ پیروزی سندرز با وجود پیشتازی کلینتون

انتخابات مقدماتی در آمریکا؛ پیروزی سندرز با وجود پیشتازی کلینتون
نگارش از Euronews

در ادامه رقابتهای درون حزبی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در اردوگاه دموکراتها برنی سندرز در سه ایالت واشنگتن، آلاسکا و هاوایی بر رقیبش هیلاری

در ادامه رقابتهای درون حزبی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در اردوگاه دموکراتها برنی سندرز در سه ایالت واشنگتن، آلاسکا و هاوایی بر رقیبش هیلاری کلینتون پیروز شد. آقای سندرز در واکنش به این پیروزی ها گفت: «کارزار انتخاباتی ما کارزار پرشور و پرانگیزه ای است که موجب حضور گسترده رأی دهندگان در ماه نوامبر و پیروزی ما خواهد شد.»

این در حالی است که با وجود پیروزی های اخیر برنی سندرز، هیلاری کلینتون پیشتازی خود در جلب نظر رأی دهندگان دموکرات را حفظ کرده است. خانم کلینتون علاوه بر کسب تعداد بیشتری از هیأت های نمایندگی، حمایت تعداد زیادی از هیأت های ویژه در حزب دموکرات را نیز جلب کرده است.

آقای سندرز برای کسب نامزدی حزب دموکرات باید دست کم دو سوم هیأتهای نمایندگی باقی مانده را به خود اختصاص دهد. به گفته تحلیلگران، با توجه به ترکیب رأی دهندگان در ایالت های باقی مانده، چنین اتفاقی ناممکن نیست اما بسیار بعید به نظر می رسد.

مطالب مرتبط