روزجهانی عروسک در نیویورک با عروسکهای ترامپ و ساندرز

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
روزجهانی عروسک در نیویورک با عروسکهای ترامپ و ساندرز

خبر کوتاه

میدان تایمز در نیویورک روز دوشنبه همزمان با روز جهانی عروسک، نمایشگاه بزرگی از عروسک ها بود .
در این روز دوستداران عروسک از سراسر جهان گردهم می آیند.

امسال با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا عروسک هایی از شخصیت های سیاسی از جمله دونالد ترامپ و برنی ساندرز نامزدهای جمهوری خواه و دموکرات ساخته شده بود.