پاپ هم اینستاگرامی شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پاپ هم اینستاگرامی شد

خبر کوتاه

رهبر کاتولیک های جهان هم به اینستاگرام پیوست. پاپ نخستین عکس خود را به روی این صفحه روز شنبه منتشر کرد و این صفحه هم بسیار فعال است. اینستاگرام پاپ در فاصلۀ کمتر از ۱۰ ساعت از افتتاح این صفحه سه عکس به روز شده است.

بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در این مدت کم به دنبال کنندگان رهبر کاتولیک های جهان پیوسته اند و بر تعداد آن نیز افزوده می شود. عدد دنبال شوندگان این صفحه توسط پاپ هنوز صفر است. واتیکان هدف از باز کردن صفحۀ اینستاگرام برای پاپ را کمک به تعریف مقام پاپی از طریق تصویر عنوان کرده است.

دفتر روابط عمومی و صفحات اجتماعی واتیکان صفحۀ اینستاگرام پاپ را همانند حساب کاربری توییتر وی به روز می کنند و عکس های این صفحه نیز نتیجۀ کار عکاسان حرفه ایست. نخستین عکس اینستاگرام را خود پاپ به شکل سمبلیک به اشتراک گذاشت و هنوز خبری از سلفی در این صفحه نیست.

حساب کاربری پاپ در توییتر نیز ۲۵ عضو دارد که خط نوشته ها و مطالبی را که رهبر کاتولیک های جهان به اشتراک می گذارد، دنبال می کنند.