مراسم پاشیدن پودر رنگی به نشانه آغاز بهار در هند

مراسم پاشیدن پودر رنگی به نشانه آغاز بهار در هند
نگارش از Euronews

خبر کوتاه هزاران نفر در هند با ریختن پودرهای رنگی به یکدیگر آمدن بهار را جشن گرفتند. این جشن سنتی همه ساله در بارسانا واقع در شمال هند برگزار می شود.

خبر کوتاه

هزاران نفر در هند با ریختن پودرهای رنگی به یکدیگر آمدن بهار را جشن گرفتند.

این جشن سنتی همه ساله در بارسانا واقع در شمال هند برگزار می شود.

مطالب مرتبط