تبرئه مدیرعامل سابق پورشه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تبرئه مدیرعامل سابق پورشه

​وندلینگ ویدکینگ، مدیرسابق شرکت خودروسازی پورشه از اتهامات خود در ماجرای جنجال برانگیز ترین جنگ تصاحب در صنعت خودرو تبرئه شد. به گفته قاضی دادگاهی در آلمان شواهد کافی و منطقی برای محکومیت او وجود نداشته است.

پیش تر آقای ویدکینگ متهم شده بود که در سال ۲۰۰۸ با دستکاری اطلاعات، درصدد بزرگنمایی ظرفیت های پورشه به قصد تصاحب فولکس واگن بوده است. دادستانی برای او و یکی دیگر از مدیران وقت پورشه تقاضای زندان و جریمه نقدی کرده بود.