کاردینال فرانسوی برغم خواست والس کودک آزاری در کلیسا را رد کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کاردینال فرانسوی برغم خواست والس کودک آزاری در کلیسا را رد کرد

خبر کوتاه
یکی از روحانیان بلندپایه فرانسوی برای دومین بار در دو هفته اخیر سرپوش گذاشتن بر دو مورد کودک آزاری در کلیسای کاتولیک را رد کرد. مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه اگرچه به صراحت خواستار استعفای کاردینال «فیلیپ بارباران» نشد اما از وی خواست تا به بدرفتاری و خطای کلیسا اذعان کند و مسئولیت آن را بپذیرد.