پنج تابلوی نقاشی فرانسیس بیکن به سرقت رفت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پنج تابلوی نقاشی فرانسیس بیکن به سرقت رفت

خبر کوتاه

پنج تابلوی نقاشی فرانسیس بیکن، نقاش بریتانیایی، به ارزش سی میلیون یورو، نه ماه پیش در مادرید به سرقت رفته است.

بنابه گفته روزنامه الپاییس، این تابلوها متعلق به یکی از دوستان این نقاش بریتانیایی بوده است.