تاکید اولاند بر حفاظت از مرزهای بیرونی اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تاکید اولاند بر حفاظت از مرزهای بیرونی اروپا

رهبران سوسیال دموکرات پانزده کشور اروپایی در پاریس گرد هم آمدند تا درباره اعمال اصلاحات در اتحادیه اروپا به بحث و گفتگو بپردازند.

اما بحران مهاجرت در قاره سبز بار دیگر بر این اجلاس سایه انداخت و یکی از موضوعات مورد بحث در میان رهبران چپگرای اروپا بود.

فرانسوا اولاند، رییس جمهور فرانسه، ضمن تاکید مجدد بر حفاظت از مرزهای بیرونی اروپا، گفت: “این کار وظیفه اروپاست. اگر مرزهای بیرونی اروپا حفاظت شود، ما دیگر شاهد برقراری مجدد یک جانبه مرزهای داخلی در اروپا نخواهیم بود.”

الکسیس تسیپراس، نخست وزیر یونان هم ضمن تاکید بر بازگشت به ارزشهای پایه گذار اروپا یعنی همبستگی، دموکراسی و انسجام اجتماعی، گفت: “نیروهای ترقی خواه برای مقابله با این چالشها می بایست با هم متحد شوند. سیاستهای راست افراطی که بر مبنای ساخت دیوار در مرزهاست، جو بسیار بدی را ایجاد می کند.”

آخرین گزارشها از بحران پناهجویان در اروپا هم حاکی است که دولت ترکیه 51 پناهجو از ده ملیت مختلف که قصد ورود به جزیره لسبوس یونان را داشته اند، بازداشت کرده است.