تظاهرات هزاران نفری در ورشو در حمایت از دادگاه قانون اساسی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات هزاران نفری در ورشو در حمایت از دادگاه قانون اساسی

خبر کوتاه
ده ها هزار لهستانی طی تظاهراتی در ورشو، پایتخت در حمایت از دادگاه قانون اساسی کشورشان خواستار احترام دولت به تصمیمات این دادگاه شدند. دادگاه قانون اساسی لهستان اصلاحات پیشنهادی دولت راستگرا در نحوه اداره خود را مغایر با قانون اساسی می داند. دولت اما این رای دادگاه را به رسمیت نمی شناسد.