گروگان های ایتالیایی آزاد شده در لیبی وارد رم شدند

گروگان های ایتالیایی آزاد شده در لیبی وارد رم شدند
نگارش از Euronews

دو گروگان ایتالیایی که در لیبی ربوده شده بودند، ۲ روز پس از آزادی وارد شهر رم ایتالیا شدند. این افرد که کارگران ساختمانی بودند، همراه با دو ایتالیایی

دو گروگان ایتالیایی که در لیبی ربوده شده بودند، ۲ روز پس از آزادی وارد شهر رم ایتالیا شدند.
این افرد که کارگران ساختمانی بودند، همراه با دو ایتالیایی دیگر سال گذشته در نزدیکی محوطه ای متعلق به شرکت نفتی انی در شهر صبراته در هشتاد کیلومتری غرب پایتخت لیبی ربوده شدند.

به گفته برخی منابع خبری ۲ فرد دیگر در این مدت کشته شده اند. جینو پلیکاردو و فیلیپو کالکانگو، دو ایتالیایی آزاد شده در منطقه ای محبوس بودند که درگیری میان گروه موسوم به دولت اسلامی و شبه نظامیان محلی در جریان است.

این دو نفر هنوز درباره نحوه آزادی خود اطلاعاتی ارایه نداده اند اما قرار است در این رابطه روز یکشنبه با دادستان شهر رم گفت و گو داشته باشند.

از زمان سرنگونی دولت معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ ، درگیری میان گروه های مختلف در لیبی در جریان است. در این کشور ۲ دولت حاکم است و بخش هایی از لیبی از جمله صبراته نیز به کنترل نیروهای داعش درآمده است.