زخمی شدن یک زندان بان بر اثر وقوع انفجاری در بلفاست

زخمی شدن یک زندان بان بر اثر وقوع انفجاری در بلفاست
نگارش از Euronews

خبر کوتاه بر اثر وقوع انفجاری در بلفاست یک زندان بان زخمی شد. پلیس ایرلند از وجود تهدیدات جدی علیه نیروهای امنیتی در آستانه یکصدمین سالگرد شورش موسوم

خبر کوتاه

بر اثر وقوع انفجاری در بلفاست یک زندان بان زخمی شد.

پلیس ایرلند از وجود تهدیدات جدی علیه نیروهای امنیتی در آستانه یکصدمین سالگرد شورش موسوم به شورش عید پاک در این کشور خبر داده است.

مطالب مرتبط