پرونده تنها متهم به بمب گذاری در ایرلند شمالی مختومه شد

پرونده تنها متهم به بمب گذاری در ایرلند شمالی مختومه شد
نگارش از Euronews

 *خبر کوتاه* دادستان ایرلند شمالی از مختومه شدن پرونده فردی که گفته شده بود مسئول بمب گذاری در سال ۱۹۹۸ میلادی در این کشور بوده خبر داد. در تاریخ ۱۵

 *خبر کوتاه*

دادستان ایرلند شمالی از مختومه شدن پرونده فردی که گفته شده بود مسئول بمب گذاری در سال ۱۹۹۸ میلادی در این کشور بوده خبر داد.

در تاریخ ۱۵ اوت سال ۱۹۹۸ میلادی، انفجار یک بمب در شهری کوچک در ایرلند شمالی مرگ ۲۹ نفر و مجروح شدن دستکم ۲۰۰ نفر را در پی داشت. هیچ فرد یا گروهی درباره این بمب گذاری محکوم نشده است.

دادستان عمومی پیشتر شیموس دیلی ۴۵ ساله، عضو جمهوریخواهان ایرلند را به عنوان متهم به این بمب گذاری معرفی کرده بود.

مطالب مرتبط