اوپک در نشست ژوئن احتمالا سطح تولید نفت خود را کاهش نمی دهد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اوپک در نشست ژوئن احتمالا سطح تولید نفت خود را کاهش نمی دهد

علیرغم کاهش شدید قیمت نفت احتمال کمی وجود دارد سازمان اوپک در نشست ماه ژوئن درباره کاهش سطح تولید نفت خود اتخاذ تصمیم کند.

اوپک همچنین برنامه تولید نفت روسیه و اجرا و یا عدم اجرای تعهد این کشور در نشست چهار جانبه دوحه در ماه فوریه درباره عدم افزایش سطح تولید خود را زیر نظر دارد.

تصمیم ایران بعنوان یک عضو مهم اوپک به افزایش سطح تولید نفت خود، رایزنی ها را بین این سازمان و کشورهای غیرعضو برای عدم افزایش سطح تولید و مقابله با روند نزولی قیمت نفت با پیچیدگی همراه کرده است.