دادگاه پرستار پیشین اردوگاه آشویتس به تعویق افتاد

Access to the comments نظرها
نگارش از Behrooz Assadian
دادگاه پرستار پیشین اردوگاه آشویتس به تعویق افتاد

دادگاه بررسی پرونده اتهامات پرستار پیشین اردوگاه آشویتس به دلیل وضعیت جسمانی متهم به تعویق افتاد. هوبرت زافک ۹۵ ساله متهم است که در کشتار ۳۶۸۱ یهودی دست داشته است.

قاضی دادگاه نورنبرگ در آغاز جلسه دادرسی روز دوشنبه اعلام کرد که به تشخیص پزشکان به دلیل شرایط جسمی و روحی متهم، محاکمه وی تا بهبود وضعیت جسمانی اش ممکن نیست.

پی تر میکائیل دایستل٬ وکیل مدافع زافک٬ در واکنش به تعویق جلسه دادرسی گفت: «به نظر من قوه قضایی آلمان اینگونه دادگاه ها را برگزار می کند تا شرم و خجالت خود از واقعه هولوکاست را مخفی کند.»

هوبرت زافک افسر پیشین اس اس از ۱۵ اوت تا ۱۴ سپتامبر سال ۱۹۴۴ در اردوگاه آشویتس در لهستان مشغول به خدمت بوده است.

قوه قضایی آلمان سال هاست که پرونده اتهامات چند افسر نازی ها را بررسی می کند. روند دادرسی اکثر این پرونده ها به دلیل کهولت سن و بیماری متهمان با تاخیر در جریان است.

جلسه بعدی دادرسی پرونده هوبرت زافک چهاردهم مارس برگزار خواهد شد.