مسابقه «دو برای صلح» در بلگراد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مسابقه «دو برای صلح» در بلگراد

خبر کوتاه

دهها تن از طرفداران صلح در بلگراد٬ پایتخت صربستان اقدام به برگزاری مسابقه دو کردند.
هدف آنها از این حرکت نمادین افزایش آگاهی شرکت کنندگان نسبت به خطرات جنگ بود. در این رویداد ورزشی تانکها و خودروهای زرهی دوندگان را همراهی می کردند.