پرواز پتر پروتس به سوی گوی بلورین

پرواز پتر پروتس به سوی گوی بلورین
نگارش از Euronews

پتر پروتس، بار دیگر خوش درخشید. مرد سال ورزش اسلوونی در ارتفاعات آلماتی نمایش تحسین برانگیزی داشت و برای دوازدهمین بار در این فصل روی سکوی نخست

مطالب مرتبط