مردم ایرلند در انتخابات پارلمانی شرکت می کنند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مردم ایرلند در انتخابات پارلمانی شرکت می کنند

خبر کوتاه

مردم ایرلند برای انتخاب نمایندگان پارلمان به پای صندوقهای رای رفتند.

بر اساس نظرسنجیها، هیچ یک از احزاب، پیروز قاطع این انتخابات نخواهند شد.

با کوچکتر شدن پارلمان ایرلند هر حزبی که بتواند هشتاد کرسی را کسب کند، قادر به تشکیل دولت خواهد بود.