یکی از فرماندهان داعش در لیبی بازداشت شد

یکی از فرماندهان داعش در لیبی بازداشت شد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه بنا به گزارشها ابو سلیمان، یکی از فرماندهان محلی گروه داعش در لیبی بازداشت شده است. به گفته وزیر کشور یکی از دو دولت حاکم در لیبی، این

خبر کوتاه

بنا به گزارشها ابو سلیمان، یکی از فرماندهان محلی گروه داعش در لیبی بازداشت شده است.

به گفته وزیر کشور یکی از دو دولت حاکم در لیبی، این فرمانده محلی گروه داعش در شهر صبراته، در نزدیکی طرابلس به همراه دو تن از همراهانش بازداشت شده است.

مطالب مرتبط