کمک رسانی به طوفانزدگان فیجی آغاز شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کمک رسانی به طوفانزدگان فیجی آغاز شد

رساندن کمک به مناطق طوفانزده کشور فیجی آغاز شده و نیروهای سازمان صلیب سرخ جهانی و یونیسف از کشورهای همسایه به یاری آسیب دیدگان شتافته اند.

تامین آب آشامیدنی، غذا، سرپناه و تسهیلات بهداشتی برای طوفانزدگان الویت های اصلی سازمانها بین المللی و دولت فیجی است.

طوفان وینستون که شنبه شب جزایر فیجی را درنوردید با گرفتن نزدیک به ۳۰ قربانی، خانه ها را ویران کرده و خسارات قابل توجهی را بر جای گذاشته است.

با آغاز عملیات پاکسازی و گذشت زمان، و دسترسی امدادگران به مناطق دوردست بیم آن می رود که شمار کشته شدگان افزایش یاید.

یکی از طوفانزدگان گفت: «داخل خانه بودیم، طوفان بسیار شدید بود و همه چیز را نابود کرد. از ترس جانمان در میان درختان پناه گرفتیم.»

مدیر مدرسه ای ویران شده نیز گفت: «خانواده های برخی از دانش آموزان ما بسیار فقیرند. آنان از دیدن مدرسه ویران خود بسیار غمگین خواهند شد. فکر نمی کنم والدین به فرزاندانشان اجازه دهند که دوباره به این مدرسه یا مدارس دیگر بازگردند.»

طوفان وینستون با سرعت ۳۲۰ کیلومتر در ساعت باران شدید به همراه داشت و با ایجاد امواجی با ارتفاع ۱۲ متر، برخی از روستاهای جزایر فیجی در مناطق دوردست را با خاک یکسان کرد.

وینستون شدیدترین طوفان در نیمکره جنوبی است که از آغاز علم هواشناسی مدرن ثبت شده است.