جزایر فیجی در محاصرۀ طوفان وینستون

جزایر فیجی در محاصرۀ طوفان وینستون
نگارش از Euronews

خبر کوتاه عبور طوفان وینستون از جزیرۀ فیجی دست کم ۲۰ کشته برجای گذاشته و صدها خانه را نیز تخریب کرده است. در پی این طوفان وضعیت اضطراری در این منطقه

خبر کوتاه

عبور طوفان وینستون از جزیرۀ فیجی دست کم ۲۰ کشته برجای گذاشته و صدها خانه را نیز تخریب کرده است.

در پی این طوفان وضعیت اضطراری در این منطقه اعلام شده، نیروگاههای برق و وسایل ارتباطی قطع شده و بسیاری از جاده ها نیز در این جزیره با ۹۰۰.۰۰۰ سکنه به دلیل افتادن درختان در شرایط بدی هستند.

خسارات ناشی از این طوفان بسیار گزارش می شود و به دستور نخست وزیر فیجی ارتش نیز برای سرعت بخشیدن به کمک رسانی به نیروهای امدادرسانی پیوسته است.

تمامی پروازهای داخلی و خارجی رد جزایر فیجی لغو شده و به گزارش سازمان هواشناسی فیجی، این طوفان به سوی ویتی لوو در فیجی در حرکت است.

مطالب مرتبط