همه پرسی برای چهارمین دورۀ ریاست جمهوری اووه مورالس

همه پرسی برای چهارمین دورۀ ریاست جمهوری اووه مورالس
نگارش از Euronews

خبر کوتاه مردم بولیوی روز یکشنبه در یک همه پرسی شرکت کردند. پاسخ آری شرکت کنندگان در این همه پرسی به اوو مورالس اجازه می دهد برای چهارمین بار رئیس

خبر کوتاه

مردم بولیوی روز یکشنبه در یک همه پرسی شرکت کردند. پاسخ آری شرکت کنندگان در این همه پرسی به اوو مورالس اجازه می دهد برای چهارمین بار رئیس جمهوری این کشور بشود و تا سال ۲۰۲۵ در قدرت بماند.

وی در سال ۲۰۱۴ مجددا بعنوان رئیس جمهوری بولیوی انتخاب شد و این همه پرسی برای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۹ انجام شده است.

اوو مورالس به خاطر کاهش فقر در این کشور از محبوبیت زیادی برخوردار است با اینحال به دلیل فساد مالی گسترده در این کشور، حیف و میل و اقتدارگرایی دولت نارضایتی علیه وی اخیرا افزایش یافته است.

مطالب مرتبط