موسوینی، بار دیگر پیروز انتخابات ریاست جمهوری اوگاندا شد

موسوینی، بار دیگر پیروز انتخابات ریاست جمهوری اوگاندا شد
نگارش از Soroush Alavi

کمیسیون انتخابات اوگاندا، یووری موسوینی، رئیس جمهوری کنونی این کشور را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. آقای موسوینی با کسب بیش از ۶۰ درصد آرا

کمیسیون انتخابات اوگاندا، یووری موسوینی، رئیس جمهوری کنونی این کشور را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. آقای موسوینی با کسب بیش از ۶۰ درصد آرا برای پنجمین دوره متوالی رییس جمهوری اوگاندا شد. وی از ۳۰ سال پیش تا کنون قدرت را در این کشور در دست دارد.

در این انتخابات کیزا بسگه، رقیب موسوینی بیش از ۳۵ درصد آرا را به خود اختصاص داد. وی ضمن زیر سئوال بردن سالم بودن برگزاری این انتخابات خواهان باطل شدن نتایج شده است.

بی طرفی کمیسیون انتخابات توسط ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا نیز مورد تردید قرار گرفته است. ادوارد کوکان، رییس ناظران اتحادیه اروپا در اوگاندا گفت: «براساس ارزیابی های ما کمیسیون انتخاباتی فاقد استقلال و شفافیت بوده و از اعتماد شرکت کنندگان نیز برخوردار نبوده است.»

کیزا بسگه، رهبر مخالفان دولت اوگاندا پس از اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات چندین بار بازداشت شد. او در بیانیه ای که پس از انتشار نتایج انتخابات منتشر کرد ادعا داشت که در حبس خانگی بسر می برد.

بازداشت آقای بسگه تنش و درگیریهای متعددی را بین مردم و پلیس در کامپالا پایتخت اوگاندا در پی داشته است.

براساس آمارها میزان مشارکت مردم در این انتخابات ۶۳.۵ درصد ارزیابی شده است.

مطالب مرتبط