تبادل زندانیان روس و اوکراینی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تبادل زندانیان روس و اوکراینی

خبر کوتاه

در جریان تبادل زندانیان بین روسیه و اوکراین شش جدایی طلب حامی روسیه با سه سرباز اوکراینی مبادله شدند.

در پی جدا شدن کریمه از اوکراین و الحاق آن به روسیه، درگیریهایی شدیدی در شرق اوکراین و در نزدیکی مرز روسیه بین این نیروهای اوکراینی و نیروهای جدایی طلب درگرفت و در پی این درگیریها شمار زیادی از نیروهای دو طرف به اسارت طرف دیگر درآمدند.